• Cách thức mua hàng

Cách thức mua hàng

Khách hàng có thể dễ dàng và nhanh chóng mua hàng qua các hình thức sau: Khách hàng liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc email cho Công ty để đặt hàng.

Khách hàng có thể dễ dàng và nhanh chóng mua hàng qua các hình thức sau:

Cách 1: Khách hàng liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc email cho Công ty để đặt hàng.

Cách 2: Khách hàng trực tiếp đến đặt hàng tại cửa hàng hoặc trụ sở văn phòng của Công ty.

Cách 3: Khách hàng đặt hàng trực tiếp trên website của Công ty.

0902715571
0902715571