Hướng dẫn sử dụng máy in Brother DCP‑B7500D / DCP‑B7535DW / MFC‑B7715DW

Hướng dẫn sử dụng máy in Brother

https://support.brother.com/g/s/id/htmldoc/mfc/cv_mfcb7715dw/vnm/html/GUID-8FFDB66A-4F2F-4590-95E9-4ABFBD051B2E_26.html?broug=in

DCP‑B7500D / DCP‑B7535DW / MFC‑B7715DW

Thông báo lỗi Nguyên nhân Hành động
2-sided Disabled (Đã vô hiệu 2 mặt) Nắp lưng của máy không được đóng hoàn toàn. Đóng nắp lưng của máy cho đến khi nắp khớp vào vị trí đóng.
Khay in 2 mặt không được lắp đặt hoàn toàn. Lắp đặt chắc chắn khay in 2 mặt vào máy.
Cartridge Error (Lỗi hộp mực)

Put the Toner Cartridge back in (Lắp lại Hộp mực)

Hộp mực không được lắp đúng. Kéo cụm bộ trống mực và hộp mực ra, lấy hộp mực ra, rồi lắp lại vào bộ trống mực. Đặt lại cụm bộ trống mực và hộp mực vào máy.

Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ dịch vụ khách hàng Brother hoặc đại lý bán hàng của Brother ở địa phương bạn.

Comm. Error (Lỗi liên lạc) Chất lượng đường dây điện thoại không tốt do lỗi liên lạc. Gửi fax lại hoặc kết nối máy với đường dây điện thoại khác. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ công ty điện thoại và yêu cầu họ kiểm tra đường dây điện thoại của bạn.
Cooling Down (Làm nguội) Nhiệt độ bên trong máy quá nóng. Máy sẽ tạm dừng công việc in hiện tại của máy và đi vào chế độ làm nguội. Trong khi ở chế độ làm nguội, bạn sẽ nghe tiếng quạt làm nguội đang chạy trong khi màn hình LCD hiển thị Cooling Down (Làm nguội). Hãy chờ cho đến khi máy đã hoàn thành làm nguội. Đảm bảo tất cả các cửa thông gió trên máy không có vật cản.

Khi máy đã nguội, máy sẽ khôi phục lại công tác in.

Nếu quạt không quay, ngắt kết nối máy khỏi nguồn điện trong vài phút, rồi kết nối lại.

Cover is Open. (Nắp đang Mở.) Nắp phía trước không được đóng hoàn toàn. Mở, rồi đóng chặt nắp phía trước của máy.
Nắp bộ sấy mực không được đóng hoàn toàn hoặc giấy bị kẹt ở phía sau máy khi bạn bật nguồn. Đóng nắp bộ sấy mực bên trong nắp lưng của máy.
Nắp ADF không được đóng hoàn toàn. Đóng nắp ADF.

Nếu vẫn còn thông báo lỗi, bấm Stop/Exit (Dừng/Thoát).

Disconnected (Đã ngắt kết nối) Người hoặc máy fax đầu dây bên kia dừng cuộc gọi. Thử gửi hoặc nhận lại.

Nếu cuộc gọi bị dừng nhiều lần và bạn đang sử dụng hệ thống VoIP (Truyền giọng nói trên giao thức IP), thử thay đổi Tương thích sang Cơ bản (đối với VoIP).

Document Jam (Kẹt tài liệu) Tài liệu không được đưa vào hoặc nạp đúng cách hoặc tài liệu đã quét từ ADF quá dài. Loại bỏ giấy bị kẹt khỏi bộ ADF.

Lấy mọi mảnh nhỏ hoặc mảnh giấy vụn ra khỏi đường dẫn giấy của bộ ADF.

Bấm Stop/Exit (Dừng/Thoát).

DR Mode in Use (Đang sử dụng chế độ DR)

(Ngoại trừ New Zealand)

Máy được thiết đặt thành chế độ Nhạc chuông riêng. Bạn không thể thay đổi Chế độ nhận từ Bằng tay sang chế độ khác. Thiết đặt Nhạc chuông riêng thành Off (Tắt).
Drum ! (Trống ! ) Dây corona trên bộ trống mực phải được vệ sinh. Làm sạch dây corona trên bộ trống mực.
Bộ trống mực hoặc cụm hộp mực và bộ trống mực không được lắp đúng. Lắp hộp mực vào bộ trống mực. Sau đó lắp lại cụm hộp mực và bộ trống mực vào máy.
Drum End Soon (Trống sắp hỏng) Bộ trống mực gần hết tuổi thọ. Đặt mua bộ trống mực mới trước khi bạn nhận được thông báo Replace Drum (Thay trống).
Jam 2-sided (Kẹt 2 mặt) Giấy bị kẹt trong khay giấy 2 mặt. Kéo khay giấy và khay in 2 mặt ra hẳn, mở nắp lưng, rồi lấy toàn bộ giấy bị kẹt ra. Đóng nắp lưng và lắp chắc chắn khay giấy và khay 2 mặt trở lại máy.
Jam Inside (Kẹt giấy trong máy) Giấy bị kẹt bên trong máy. Mở nắp phía trước và tháo cụm hộp mực và bộ trống mực. Kéo toàn bộ giấy bị kẹt ra. Đóng nắp phía trước. Nếu vẫn còn thông báo lỗi, bấm Start (Bắt đầu).
Jam Rear (Kẹt phía sau máy) Giấy bị kẹt trong bộ phận phía sau của máy. Mở nắp khối sấy và lấy toàn bộ giấy kẹt ra. Đóng nắp khối sấy. Nếu vẫn còn thông báo lỗi, bấm Start (Bắt đầu).
Jam Tray (Kẹt giấy trong khay) Giấy bị kẹt trong khay giấy được chỉ báo. Kéo hẳn khay giấy ra và loại bỏ toàn bộ giấy kẹt. Lắp chắc chắn khay giấy trở lại vào máy.
Manual Feed (Nạp bằng tay) Bằng tay được chọn làm nguồn giấy trong trình điều khiển máy in, nhưng không có giấy trong khe nạp bằng tay. Đưa giấy vào khe nạp bằng tay.
No Paper (Không có giấy) Máy hết giấy hoặc giấy không được nạp đúng vào khay giấy.
 • Nạp lại giấy lại vào khay giấy. Đảm bảo thanh dẫn giấy được đặt về đúng khổ giấy.
 • Nếu giấy nằm trong khay, hãy lấy ra và nạp lại. Đảm bảo thanh dẫn giấy được đặt về đúng khổ giấy.
 • Không nạp quá nhiều giấy vào khay.
No Response/Busy (Không có phản hồi/Bận) Số bạn đã quay không trả lời hoặc bận. Xác nhận số và thử lại.
No Toner (Không có hộp mực) Hộp mực hoặc cụm hộp mực và bộ trống mực không được lắp đúng. Tháo cụm hộp mực và bộ trống mực. Tháo hộp mực khỏi bộ trống mực, rồi lắp lại hộp mực vào bộ trống mực. Lắp lại cụm hộp mực và bộ trống mực vào máy. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy thay hộp mực mới vào.
Out of Memory (Hết bộ nhớ) Bộ nhớ của máy đầy. Nếu hoạt động gửi fax hoặc sao chép đang diễn ra

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm Start (Bắt đầu) để gửi hoặc sao chép các trang đã quét.
 • Bấm Stop/Exit (Dừng/Thoát) và chờ đến khi các thao tác đang thực hiện khác hoàn tất, rồi thử lại.
 • In fax trong bộ nhớ.
 • Xoá dữ liệu trong bộ nhớ. Để có thêm bộ nhớ, bạn có thể tắt chức năng Nhận Bộ nhớ.

Nếu hoạt động in đang diễn ra

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Giảm Độ phân giải.
 • Xóa các bản fax khỏi bộ nhớ.
Print Unable (Không thể in) XX Máy có vấn đề về cơ khí.
 • (MFC-B7715DW)

Để giúp bạn không bị mất dữ liệu fax đã nhận trong bộ nhớ của máy, truyền dữ liệu đến Máy fax khác hoặc đến máy tính của bạn trước khi tắt máy.

 • Bấm và giữ để tắt máy, chờ vài phút, rồi bật lại máy.
 • Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ dịch vụ khách hàng của Brother.
Replace Drum (Thay trống) Đã đến lúc thay bộ trống mực. Thay bộ trống mực.
Replace Toner (Thay hộp mực) Hộp mực hết tuổi thọ. Máy dừng tất cả các thao tác in.

Khi bộ nhớ còn dung lượng thì fax được lưu trữ trong bộ nhớ.

Thay hộp mực mới vào.
Scan Unable (Không thể quét) XX Máy có vấn đề về cơ khí.
 • (MFC-B7715DW)

Để giúp bạn không bị mất dữ liệu fax đã nhận trong bộ nhớ của máy, truyền dữ liệu đến Máy fax khác hoặc đến máy tính của bạn trước khi tắt máy.

 • Bấm và giữ để tắt máy, rồi bật lại máy.
 • Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ dịch vụ khách hàng của Brother.
Self-Diagnostic (Tự chẩn đoán) Nhiệt độ của bộ sấy mực không tăng đến nhiệt độ đã quy định trong thời gian quy định.
 • (MFC-B7715DW)

Để giúp bạn không bị mất dữ liệu fax đã nhận trong bộ nhớ của máy, truyền dữ liệu đến Máy fax khác hoặc đến máy tính của bạn trước khi tắt máy.

 • Bấm và giữ để tắt máy, chờ vài giây, rồi bật lại máy. Vẫn để nguồn bật, để máy ở chế độ nghỉ trong 15 phút.
Bộ sấy mực quá nóng.
Size Error DX (Lỗi kích thước DX) Khổ giấy được chỉ định trong trình điều khiển máy in và cài đặt khổ giấy của máy không sử dụng được với in 2 mặt tự động. Bấm Stop/Exit (Dừng/Thoát). Chọn khổ giấy được hỗ trợ cho in 2 mặt.

Khổ giấy sử dụng được với in 2 mặt tự động là A4.

Khổ giấy trong khay không đúng và không sử dụng được với in 2 mặt tự động. Nạp khổ giấy đúng vào khay và thiết đặt khay phù hợp với khổ giấy đó.

Khổ giấy sử dụng được với in 2 mặt tự động là A4.

Size mismatch (Kích thước không trùng khớp) Khổ giấy trong khay không đúng. Nạp khổ giấy đúng vào khay và thiết đặt khổ giấy đó phù hợp với khay.
Toner Low (Hộp mực gần hết tuổi thọ) Nếu màn hình LCD hiển thị thông báo này, bạn vẫn có thể in. Hộp mực gần hết tuổi thọ. Đặt hàng hộp mực mới ngay để hộp mực thay thế sẽ sẵn có khi màn hình LCD hiển thị Replace Toner (Thay hộp mực).

 

 

Leave Comments

0902715571
0902715571